ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים

דוד האן וגדעון פרחומובסקי

פרופסור האן הוא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. פרופסור פרחומובסקי הוא מופקד הקתדרה על שם  ווכטל, רוזן, ליפטון, כץ בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ומופקד הקתדרה על שם רוברט ג' פולר הבן בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית.

המשבר הכלכלי העולמי המתרגש עלינו בעקבות פרוץ מגיפת הקורונה מחייב עיצוב ממשל תאגידי ייחודי עבור חברות בקשיים כלכליים. הדין הקיים רחוק מרחק רב מלתת מענה לצרכיהן הייחודיים של חברות הנתונות במשבר, כמו גם לאלה של נושיהם. במצב הקיים כל נושה יכול באופן עקרוני להביא חברה להליך של חדלות פירעון וזאת בניגוד להעדפתם של בעלי מניותיה ונושים אחרים. מעת התנעת הליך כאמור, הנפילה של החברה היא לרוב נפילה חופשית. במאמר שעומד להתפרסם בכתב העת משפטים אנו מציעים מענה לאתגרים הניצבים בפני חברות המתמודדות עם המשבר הכלכלי באמצעות שינוי מבני של הממשל התאגידי שיחול עליהן.

המשך קריאה: ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים

המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון – עת לאחד

מאת אודליה מינס ודב סולומון

ד"ר מינס היא מרצה בפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו. ד"ר סולומון הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

המחלקה הכלכלית בבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה עוסקת בעניינים הקשורים לדיני חברות ודיני ניירות ערך, אך לא בעניינים הקשורים לדיני חדלות פירעון של חברות. במאמר שפרסמנו לאחרונה קראנו להרחבת סמכות המחלקה גם לתחום חדלות הפירעון ממספר נימוקים.

המשך קריאה: המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון – עת לאחד

הקלטת ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ביום רביעי, 2 בדצמבר 2015, התקיים באולם "כס המשפט" בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב ערב עיון פתוח לציבור על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 שפורסם בחודש אוגוסט. ניתן לצפות בהקלטת ערב העיון כאן. ההזמנה ותכנית הערב נמצאת כאן. תזכיר החוק נמצא כאן.

המשך קריאה: הקלטת ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

שידור חי של ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ביום רביעי, 2 בדצמבר 2015, בשעות 20:15-16:00 יתקיים באולם "כס המשפט" בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב ערב עיון פתוח לציבור על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 שפורסם בחודש אוגוסט. ניתן יהיה לצפות בערב העיון בשידור חי החל מהשעה 16:30 כאן. ההזמנה ותכנית הערב נמצאת כאן. תזכיר החוק נמצא כאן.

המשך קריאה: שידור חי של ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ביום רביעי, 2 בדצמבר 2015, בשעות 20:15-16:00 יתקיים באולם "כס המשפט" בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב ערב עיון פתוח לציבור על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 שפורסם בחודש אוגוסט. ההזמנה ותכנית הערב נמצאת כאן. תזכיר החוק נמצא כאן.

המשך קריאה: ערב עיון על תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי