פרסום מאמרים בכתב העת "עיוני משפט"

מערכת כרך ל"ט של כתב העת "עיוני משפט" מודיעה, כי מעתה יעקבו חברי המערכת אחר הרשימות המתפרסמות באתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל-אביב ויבחנו את האפשרות להציע לכותבים להרחיב רשימות נבחרות למאמרים ולהגישם לשיפוט לצורך פרסומם בכתב העת.