מבצע ביעור חמץ

מאת שאול בר אילן

הרב עו"ד שאול בר אילן הוא תלמיד מחקר במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל-אביב. אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא העלאת סוגיה משפטית לדיון הלכתי כדי להגדיל תורה ולהאדיר.

פלוני מחזיק יחד עם יחידים נוספים במניותיו של סופרמרקט שרשום כחברה פרטית. המנהל הכללי של החברה אינו מוכן למכור את החמץ כנהוג לקראת חג הפסח, וגם הדירקטוריון אינו מוכן ליטול את סמכותו של המנהל הכללי ולהתעסק במכירה זו למרות הכוח שהוענק לדירקטוריון בסעיף 51 לחוק החברות. האם ניתן כמוצא מהסבך למכור לנכרי את המניות שיש לאותו פלוני בסופרמרקט?

המשך קריאה: מבצע ביעור חמץ