לא פטורים בלא כלום

מאת שרון חנס

שרון חנס הוא פרופסור למשפטים בפקולטה למשפטים ומנהל מרכז צגלה למחקר בינתחומי של המשפט באוניברסיטת תל-אביב. הרשימה פורסמה בעיתון גלובס, מדור החדשות, עמוד 17, בתאריך 24 בנובמבר 2013. קישור לרשימה באתר העיתון נמצא כאן.

חוק החברות מאפשר לחברות להעניק לנושאי המשרה שלהן פטור מפני חבות אפשרית בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. חברות ציבוריות מתקשות כיום במתן פטור מעין זה על רקע התנגדותה העקרונית של חברת אנטרופי המייעצת למשקיעים המוסדיים במשק, שלא לאשר פטור כאמור. אולם בחברות ציבוריות רבות קיים פטור שהוענק בעבר.

המשך קריאה: לא פטורים בלא כלום

כנס על ממשל תאגידי בחברות תקשורת ומדיה

ביום 11 בדצמבר 2013 ייערך במכללה למנהל בראשון לציון, כנס ראשון מסוגו שכותרתו "ממשל תאגידי בחברות תקשורת ומדיה".

הכנס הוא פרי שיתוף פעולה של בית הספר למשפטים על שם חיים שטריקס, המרכז לאחריות תאגידית ובית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל ועמותת "הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת".

בפעם הראשונה יעלו לדיון סוגיות מרכזיות בניהול ובמבנה של חברות התקשורת והמדיה ויידונו החובות התאגידיות השונות של הגופים הללו ושל המעורבים בניהול ובשליטה בהם. רגולציית תקשורת, ממשל תאגידי ואחריות תאגידית הם נושאים מובילים בשיח הישראלי כיום ונקודת המפגש ביניהם מייצרת דיון ער ומרתק אודות אתגרים, כשלים ופתרונות באחד מהשווקים המשפיעים והחשובים ביותר בישראל ובעולם. 

להרשמה ולתוכנית המלאה של הכנס, ראו כאן.

חזקות לקיומו של עניין אישי

מאת ברק ירקוני ואיתי פיגנבאום

עורך דין ברק ירקוני ועורך דין איתי פיגנבאום הנם תלמיד מחקר לתואר שלישי במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

בתקופה האחרונה אנו עדים לשטף של תביעות משפטיות העוסקות בשאלת קיומו של עניין אישי של בעלי מניות בעסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית. סוגיה זו אף הועברה לבית המשפט העליון, אשר יתבקש להכריע בסוגיית העניין האישי של בעל מניה המתנגד לעסקת בעלי עניין (עניין אישי שלילי).

המשך קריאה: חזקות לקיומו של עניין אישי