מבחן הרווח בחלוקת דיבידנדים: על ודאות בדרך שבין העבר, ההווה והעתיד

חאלד כבוב, רעות אברהם-גדליה ואלון לוקסנבורג

השופט כבוב הוא שופט בבית המשפט העליון ודוקטור למשפטים. עורכת דין אברהם-גדליה היא עוזרת משפטית לשופט כבוב ותלמידה במסלול לתואר שלישי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. מר לוקסנבורג הוא מתמחה לשעבר של השופט חאלד כבוב ובוגר במשפטים ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.

הזכות לקבל דיבידנד היא אחת מהזכויות המהותיות המוצמדות לכל מניה. נקודת המוצא היא כי חלוקה מהווה פעולה עסקית לגיטימית, ובתוך מנגנוני האיזון הקבועים בחוק היא אף רצויה. ואולם, אין בתועלות הטמונות בחלוקה כדי לגרוע מהיותה נקודת הקונפליקט העיקרית ביחסים שבין בעלי המניות בחברה לבין נושיה.

המשך קריאה: מבחן הרווח בחלוקת דיבידנדים: על ודאות בדרך שבין העבר, ההווה והעתיד