ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים

דוד האן וגדעון פרחומובסקי

פרופסור האן הוא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. פרופסור פרחומובסקי הוא מופקד הקתדרה על שם  ווכטל, רוזן, ליפטון, כץ בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ומופקד הקתדרה על שם רוברט ג' פולר הבן בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית.

המשבר הכלכלי העולמי המתרגש עלינו בעקבות פרוץ מגיפת הקורונה מחייב עיצוב ממשל תאגידי ייחודי עבור חברות בקשיים כלכליים. הדין הקיים רחוק מרחק רב מלתת מענה לצרכיהן הייחודיים של חברות הנתונות במשבר, כמו גם לאלה של נושיהם. במצב הקיים כל נושה יכול באופן עקרוני להביא חברה להליך של חדלות פירעון וזאת בניגוד להעדפתם של בעלי מניותיה ונושים אחרים. מעת התנעת הליך כאמור, הנפילה של החברה היא לרוב נפילה חופשית. במאמר שעומד להתפרסם בכתב העת משפטים אנו מציעים מענה לאתגרים הניצבים בפני חברות המתמודדות עם המשבר הכלכלי באמצעות שינוי מבני של הממשל התאגידי שיחול עליהן.

המשך קריאה: ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים