עסקים וחברה בישראל בימי מלחמה

עלי בוקשפן וניראון חשאי

עלי בוקשפן הוא פרופסור לדיני חברות ודיני חוזים, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן. ניראון חשאי הוא פרופסור לאסטרטגיה ודיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. שניהם מנהלים אקדמיים של מרכז אריסון לעסקים, חברה וקיימות שמוקם בימים אלה בבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.

המשך קריאה: עסקים וחברה בישראל בימי מלחמה