כנס על ועדת הריכוזיות ועל נושאים אחרים

ביום שלישי, 5 ביוני 2012 , בין השעות 16:00–19:00, יתקיים באולם הסנאט בבניין פלדמן באוניברסיטת בר-אילן כנס המאורגן בשיתוף בין הקתדרה לממשל תאגידי בישראל על שם משפחת ריימונד אקרמן לבין העיתון דה-מרקר. ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום, אך נדרש רישום מראש. תכנית הכנס ופרטי ההרשמה נמצאים כאן.

הדוברים יהיו: פרופסור משה קוה, נשיא אוניברסיטת בר-אילן; פרופסור זמירה מברך, דיקאנית הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן; פרופסור שמואל האוזר, יושב ראש רשות ניירות ערך; פרופסור ירון זליכה, החשב הכללי לשעבר, דיקאן הפקולטה לניהול, המכללה האקדמית אונו; פרופסור בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי על שם משפחת אקרמן, אוניברסיטת בר-אילן; פרופסור לוסיאן (אריה) בבצ'וק, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד; מר גיא רולניק, עורך ראשי של העיתון דה-מרקר וסגן המוציא לאור של העיתון הארץ.