ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים

דוד האן וגדעון פרחומובסקי

פרופסור האן הוא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. פרופסור פרחומובסקי הוא מופקד הקתדרה על שם  ווכטל, רוזן, ליפטון, כץ בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ומופקד הקתדרה על שם רוברט ג' פולר הבן בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית.

המשבר הכלכלי העולמי המתרגש עלינו בעקבות פרוץ מגיפת הקורונה מחייב עיצוב ממשל תאגידי ייחודי עבור חברות בקשיים כלכליים. הדין הקיים רחוק מרחק רב מלתת מענה לצרכיהן הייחודיים של חברות הנתונות במשבר, כמו גם לאלה של נושיהם. במצב הקיים כל נושה יכול באופן עקרוני להביא חברה להליך של חדלות פירעון וזאת בניגוד להעדפתם של בעלי מניותיה ונושים אחרים. מעת התנעת הליך כאמור, הנפילה של החברה היא לרוב נפילה חופשית. במאמר שעומד להתפרסם בכתב העת משפטים אנו מציעים מענה לאתגרים הניצבים בפני חברות המתמודדות עם המשבר הכלכלי באמצעות שינוי מבני של הממשל התאגידי שיחול עליהן.

אבן הראשה בהצעתנו הינה מתן כוח לנושים למנות דירקטור מטעמם לדירקטוריון החברה החבה להם כסף. מהלך זה נועד בראש ובראשונה להשביח את הממשל התאגידי של חברות הנתונות בקשיים פיננסיים ולהעשיר את קבלת ההחלטות בחברות בשעה מאתגרת כאמור. הצעתנו תאפשר לנושים לפקח על התנהלות החברה ולוודא שלא תיטול על עצמה סיכונים מיותרים מחד גיסא, ותאפשר להנהלת החברה לרכוש את אמון הנושים ובעיקר חסינות זמנית חשובה מאין כמותה מפני הליכי חדלות פירעון מוקדמים יתר על המידה, מאידך גיסא. במאמר אנו מפרטים את השינויים הנוספים בממשל התאגידי הנחוצים למען יישום מיטבי של הצעתנו. השינוי המוצע הוא צו השעה ויש ביכולתו להציל תאגידים רבים ולייצבם, וחשוב מכך את עובדיהם והמשקיעים בהם מתהום הנשייה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.