המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון – עת לאחד

מאת אודליה מינס ודב סולומון

ד"ר מינס היא מרצה בפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו. ד"ר סולומון הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

המחלקה הכלכלית בבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה עוסקת בעניינים הקשורים לדיני חברות ודיני ניירות ערך, אך לא בעניינים הקשורים לדיני חדלות פירעון של חברות. במאמר שפרסמנו לאחרונה קראנו להרחבת סמכות המחלקה גם לתחום חדלות הפירעון ממספר נימוקים.

ראשית, דיני חברות ודיני חדלות פירעון של חברות חולקים בסיס עיוני משותף המצדיק דיון מאוחד בהם. שנית, קיימים יחסי גומלין ויחסי שיתוף בין הדינים המחייבים בחינה כוללת של חיי החברה מראשיתה ועד סופה. הלכה למעשה, השחקנים בשוק מכירים בחיבור הטבעי בין שני התחומים, שמשפיע במישרין על התנהגותם: הם בוחנים לא רק את הדינים שחלים על חברות בעלות יכולת פירעון כשהם מכריעים אם להשתתף במשחק ובאילו תנאים לעשות זאת, אלא גם את הדינים שעתידים לחול במצב של חדלות פירעון. שלישית, המטרות שבבסיס הקמת המחלקה הכלכלית, ובייחוד מתן מענה לצורך במומחיות כלכלית ובמהירות הכרעה, יקודמו ביתר שאת עם הוספת התחום של חדלות פירעון לגדרי סמכויותיה.

המאמר לא מסתפק בדיון עיוני, אלא גם מציע דרכים שונות ליישם את המלצתנו להכפיף את תחום חדלות הפירעון לסמכות המחלקה הכלכלית. כיום, כשמספר השופטים במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עלה לחמישה, זו שעת כושר ליישם את ההמלצה ולכלול במחלקה שופטים המתמחים בחדלות פירעון של חברות. הדברים מקבלים משנה תוקף עם חקיקתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018. לדעתנו, ראוי שפרשנותו ופיתוחו של החוק יהיו תחת כנפי המחלקה הכלכלית, שתכלול שופטים המתמחים בשלל היבטי המשפט המסחרי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.