קצא"א — חברה ממשלתית עם אחריות תאגידית

מאת שלומית עזגד-טרומר

רשימתה של עורכת דין ד"ר שלומית עזגד-טרומר התפרסמה בעיתון כלכליסט ביום 12 בדצמבר 2014. הרשימה באתר העיתון נמצאת כאן.

הדליפה מצינור קצא"א והאסון הסביבתי שנבע ממנה בדרום, הם מקרה מבחן חשוב לאחריותן של חברות ממשלתיות. מעבר לדיונים החשובים בהשלכות האקולוגיות, בגידור הנזקים הסביבתיים, בצנזורה ובהצדקותיה, בנוכחותם בשטח של בכירים, ובאחריות נושאי המשרה המעורבים, ראוי לדון גם בתשתית המשפטית והתאגידית אשר על יסודה נוצר האסון.

המשך קריאה: קצא"א — חברה ממשלתית עם אחריות תאגידית