זכות דיבור גם לבעלי מניות המיעוט

מאת שחר הדר

עו"ד ד"ר שחר הדר הוא שותף במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. הרשימה התפרסמה בעיתון כלכליסט, 11 באוקטובר 2011. קישור לרשימה באתר העיתון נמצא כאן.

אחת הזכויות הבסיסיות של בעלי מניות היא הזכות להצביע באסיפה הכללית. בשורה של עניינים, לרבות בהחלטות חשובות, כגון מינויי ופיטורי דירקטורים, אישור עסקאות עם בעלי עניין ואישור מיזוג, קובע חוק החברות, כי בעל מניה יוכל להשתתף באסיפת בעלי המניות ולהצביע באמצעות כתב הצבעה. בהתאם להסדר זה, כל בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לחברה טרם האסיפה הכללית.

המשך קריאה: זכות דיבור גם לבעלי מניות המיעוט