אכיפה בשוק ההון: פלילי או מנהלי?

מאת מאור ברדיצ'בסקי

עורך דין ברדיצ'בסקי מתמחה בעבירות צווארון לבן במשרד עורכי הדין תדמור ושות' יובל לוי ושות'.

שופט המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, קבע לאחרונה כי חנה רדו, המשנה ליושב ראש מקאן תל אביב ויושבת ראש מקאן ואלי, לא תורשע בעבירת מידע פנים למרות שאין מחלוקת כי ביצעה קנייה של מניות קומפיוג'ן על בסיס מידע פנים שקיבלה מאחיה, אריה צ'צ'קס, שהיה נשוי לאשת פנים בחברה. נראה כי טעם מרכזי להחלטה היה העובדה שאיתן רבי, חשוד אחר בפרשה, אשר הפיק רווחים גבוהים יותר בנסיבות דומות ואף מתוחכמות בהרבה, הופנה להליך האכיפה המנהלי והוטל עליו עיצום כספי בלבד.

בתחום שוק ההון, לצד ההליך הפלילי הקיים כבר עשרות שנים, הצטרף לפני כשש שנים ילד חדש לשכונה. מדובר בהליך המנהלי, שחי במעין ספירה נפרדת היונקת חיותה מנורמות שנקבעו בהליך הפלילי ועם זאת הוא נבדל מההליך הפלילי. בהליך המנהלי אין הרשעה, נדרש יסוד נפשי של רשלנות בלבד ונטל ההוכחה פחות. כל זאת על פי ההיגיון שלפיו הליך זה נועד להתמודד עם מקרים לא מורכבים ולא חמורים.

אלא שלאחרונה מופנים לאפיק המנהלי תיקים רבים שעננה פלילית מרחפת מעליהם, בעוד תיקים קלים מופנים לאפיק הפלילי.

תמיד נמצאים הסברים, אשר מתמקדים לרוב בזהות הנחקרים, בחומרת המעשים, בנסיבות המקרה, בעוצמת הראיות ובמדיניות רשות ניירות ערך. אך גם אם קיימים הסברים וגם אם חזקת תקינות הרשות שרירה וקיימת, דומה שעקרונות של שוויון ושל מידתיות אינם נלקחים בחשבון. על מי שביצע תרמית בניירות ערך באמצעות עסקאות עצמיות ומתואמות ועניינו הופנה להליך הפלילי ייגזרו מספר חודשי מאסר ולעתים אף שנים, בעוד שעל מי שפעל באופן דומה אך עניינו הופנה להליך המנהלי יוטל עיצום של עשרות אלפי שקלים בלבד ללא הרשעה פלילית. כך גם בעבירות דיווח ובעבירות שימוש במידע פנים: נאשם בעבירת שימוש במידע פנים יישלח לכלא, בעוד שמי שעניינו הופנה להליך מנהלי יישלח לביתו עם עיצום כספי ואולי איסור לתקופה קצרה לכהן כנושא משרה.

בל נטעה, שני ההליכים עוסקים באותם ערכים מוגנים. לא זו בלבד, אלא לאחרונה מופנים להליך המנהלי יותר ויותר תיקים המצביעים על מודעות מצד המפרים שלצדה מתווספת לעתים גם הטעיה של הרשות. אין מדובר במי שהתרשלו ואף לא באנשים פרטיים: נושאי משרה בכירים ואנשי שוק הון מופנים להליך המנהלי, בעוד אחרים מופנים להליך הפלילי. ומרגע שעניינך הופנה להליך הפלילי, אתה נתון במצב קפקאי ויכולתך לשנות את מר גורלך מוגבלת ביותר. כיצד ניתן להשלים עם העברת תיקים חמורים להליך מנהלי והעברת תיקים קלים בהרבה להליך הפלילי?

בדיונים באולם בית המשפט עורכים הצדדים הבחנות דיוניות וראייתיות דקות בין התיקים. אולם, מראית פני הצדק ומהות המעשים הם החשובים, ולעתים הם נשכחים בתוך שלל הפלפולים המשפטיים. הדגש צריך להיות על תכליות שוק ההון ועל גודל הנזק לציבור המשקיעים, אם היה נזק. לא ייתכן שהמותב המנהלי ידון בתיקים חמורים, בעוד בית המשפט המחוזי ידון בתיקים קלים. עד כה נמנע בית המשפט מלהתערב בשיקול דעת הרשות, אולם קרב הרגע שבו יעשה זאת. על כן חשוב שהרשות תקבע מדיניות סדורה ונהירה בעניין הבחירה בין ההליכים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים